Thai  Thai

สิมิลัน

สิมิลัน
สิมิลัน
สิมิลัน
สิมิลัน
สิมิลัน
สิมิลัน

หมู่เกาะสิมิลัน อยู่ในเขตจังหวัดพังงา เป็นหมู่เกาะ 9 เกาะท่ามกลางทะเลลึก ที่วางตัวเรียงรายตามแนวยาวเหนือ-ใต้ มีความสวยงามสุดยอดทั้งเหนือผิวน้ำและใต้ท้องทะเล แนวปะการังของสิมิลันแผ่กระจายอย่างหนาแน่นและมีความหลากหลาย โดยเฉพาะทางทิศตะวันออก มีจุดดำน้ำตื้นและน้ำลึกที่น่าสนใจมากมาย ด้วยเหตุนี้เองหมู่เกาะสิมิลันจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งดำน้ำลึกที่มีคุณภาพสูงที่สุดของประเทศไทย

สิมิลัน ตั้งอยู่ในตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525

คำว่า “สิมิลัน” เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หรือ หมู่เกาะเก้า หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ เรียงลำดับจากเหนือมาใต้ ได้แก่ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมี่ยง (มี 2 เกาะติดกัน) เกาะปายู เกาะหัวกระโหลก ( เกาะบอน) เกาะสิมิลัน และเกาะบางู

ส่วนที่ทำการอุทยานฯนั้น จะตั้งอยู่ที่เกาะเมี่ยงเพราะเป็นเกาะที่มีน้ำจืด หมู่เกาะเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ำที่ยังคงความสมบูรณ์ของท้องทะเล สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก มีปะการังที่มีสีสันสวยงามหลากชนิด ปลาหลากสีสันและหายาก เช่น กระเบนราหู ปลาวาฬ ปลาโลมา ปลาไหลมอเร่ ปลาการ์ตูน

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน เป็นช่วงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน เป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีคลื่นลมแรงมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ดังนั้นทางอุทยานฯ จึงประกาศปิดเกาะในเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติทุกปี

จองทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ได้ที่นี่

Thai